Konference ministrů životního prostředí evropských zemí konaná v Dobříši před 20 lety (21.–23. června 1991) zahájila v Evropě do té doby nevídaný proces: společný postup všech evropských zemí zaměřený na řešení naléhavých otázek životního prostředí, ochrany přírody a využívání krajiny. Místo dosavadní roztříštěné a často nesourodé politiky a přístupů jednotlivých států byla vytvořena společná politická platforma. Hlavní cíle konference se dají shrnout do tří bodů: koordinace přístupů všech evropských zemí ke stále aktuální problematice životního prostředí, zpracování společného politického programu životního prostředí pro celou Evropu a obnovení harmonie mezi člověkem a jeho prostředím, přírodou a krajinou.

The Conference of Environment Ministers held in 1991 at Dobříš in Czechoslovakia started the integration process for Euro­pean environmental policies. One of the most important results of this integration has been the European Landscape Convention, adop­ted by the Council of Europe in 2000 in Florence, Italy. The variety of Europe’s landscapes is extraordinarily high. It is the result of very variable natural conditions and human activities in both the past and the present. This richness of land­scape types must be sustained, further de­veloped and protected as part of European identity.