Osud římských osad na úpatí jihoitalské sopky Vesuvu, zničených erupcí v r. 79 našeho letopočtu, je dobře znám. První – Pompeje – byly postupně zasypány sopečným popelem přímo během erupcí. Druhá osada Herculaneum utrpěla spadem popelů téže erupce méně, byla však pohřbena o něco později pod mohutnou lavinou popelů zvodnělých následnými dešti. Podobné sopečné katastrofy různého geologického stáří známe ze všech světadílů. Jsou cenné nejen pro archeology, ale i pro paleontology představují významný zdroj dokladů dávného života. Tento díl seriálu věnujeme výzkumu sopečné oblasti Doupov­ských hor v západní části Podkrušnohorského prolomu – nevýrazné zalesněné pahorkatině východně od Karlových Varů, která byla významnou sopečnou oblastí třetihorní Evropy.

Mammalian assemblages occur in calca­reous and volcanic layers at southern margin of the Doupov Mountains. The fauna bears the earliest occurrence of Cricetids and primitive Ungulates of North American origin. Bone and dentine surfaces from De­tan show peculiar traces on unweathered surfaces caused by the actions of insects. By comparison with Laetoli, in east Africa, we suggest the presence of termites and termite mounds.