Lesy spontánně vzniklé na bývalé zemědělské půdě jsou v našich podmínkách překvapivě časté. Jen ve výjimečných případech jsou však ponechány delšímu vývoji bez zásahu člověka. Příkladem takového území jsou Doupovské hory, jejichž postagrární lesy nabývají místy takřka pralesovité struktury a představují tak jedinečnou příležitost k vědeckým výzkumům.

Forests developing on former agricultural land are surprisingly common in the Czech Republic. But only very rarely are they left to develop without human intervention. An example of such an area is the Doupov­ské hory Mts., where certain parts start to resemble the structure of primeval forests and therefore offer a great opportunity for scientific research.