Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) patří do čeledi vstavačovitých (Orchida­ceae). Má slabě zprohýbanou lodyhu s vejčitými až kopinatými listy a středně velkými, krémově bílými květy, které i v době plného květu bývají téměř uzavřené. Kvete od května do června ve světlých i stinných listnatých lesích a křovinách, vzácněji na lesostepních stráních a ojediněle na nezastíněných stanovištích. V Čechách roste od nížin do podhůří, hlavně na vá­pencích a opukách (chybí v horských ob­lastech a vykazuje také hiáty na kyselých horninách v západních Čechách, Středočeské pahorkatině, Českomoravské vrchovině i jinde), častá je také na bazičtějších substrátech. Jako většina našich orchidejí je chráněna zákonem.

A site of Cephalanthera damasonium was found in a built-up area of the town of Přelouč. Approximately 600 flowering individuals were counted in 2010. This is the richest known site in the Přelouč area and in eastern Bohemia.