Výskyt vodních živočichů na českých komunálních symbolech je v porovnání se suchozemskými savci, ptáky a rostlinstvem poměrně málo častý. Obvykle jde samozřejmě o různé druhy ryb žijících na území České republiky. Na vlajkách se však objevují také obojživelníci, častí jsou mlži, které na znaku a vlajce téměř vždy symbolizují zasvěcení místního kostela nebo kaple sv. Jakubovi Staršímu čili Většímu, jehož jedním z atributů jsou jejich schránky – lastury (mušle). Vzhledem k tomu, že znaky české a moravské šlechty ve srovnání s jinými obecnými figurami nenesou příliš často zpodobnění ryb a dalších vodních tvorů, mohou se autoři komunálních symbolů jen někdy nechat inspirovat vztahem vesnic, městysů, městeček a měst k bývalým feudálním vlastníkům.

The fourth part of this series deals with va­rious aquatic creatures on the flags of Czech towns and villages. Naturally, most common are species of fish, such as carp, pike and salmon. Less frequent are crayfish, frogs and even a newt. Shells appearing on flags are mostly associated with the dedication of local churches to Greater St. James. A whale is a unique figure on the flag of Kratonohy (central Bohemia), where it appeared under the church’s carved pulpit. The names of the villages involve so-called „speaking with names“ such as „Crayfish Cottage“ or „Frognose“.