Árónovité rostliny (Araceae) jsou jednou z nejpočetnějších čeledí rostlin; do mírného pásma však zasahuje jen několik málo rodů. Jejich květenství, palice obalená velkým,obvykle výrazně zbarveným toulcem, jsou přizpůsobená pro opylovaní hmyzem. U plesiomorfních druhů, představovaných vodními árónovitými, jsou květy jednodomé se zachovaným okvětím.

Aroids (Araceae) is one of the largest families, but only a few genera occur in the temperate zone. Their inflorescence, spadix subtended by a strongly coloured bract called the spathe, is adapted to pollination by in­sects. For basal species represented by water aroids, the flowers are monoecious with developed tepals.