Páramové prostředí je charakteristické celoroční vegetační sezónou, výraznými změnami teplot v průběhu dne, pravidelným výskytem nočních mrazíků a sníženou dostupností vody. U páramových rostlin se proto setkáváme s řadou fyziologických a morfologických adaptací, které zajišťují odolnost vůči mrazu a vyrovnanou vodní bilanci. Některé z těchto adaptací se vytvořily jako evoluční odpověď na selekční tlak páramového prostředí, zatímco jiné vznikly v oblastech výskytu předchůdců páramových druhů v době před jejich migrací do rovníkových And.

The páramo environment is characterized by a~permanent growing season, pronounced daily fluctuation of temperature, regular occurrence of night frosts, and limited availability of moisture. Páramo plants present a~number of physiological and mor­phological adaptations to resist the night-time freezing temperatures and occassional water shortages. Some of these adaptations evolved in response to the selective pressu­re of the páramo environment while other adapta­tions were already present in the an­cestors of the páramo species before their migration to the equatorial Andes.