Díky trvajícímu tradičnímu hospodaření přežívají v krajině moravských Karpat specializovaní pastvinoví motýli. Kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný (Phengaris arion) je vázán na extenzivní pastvu ovcí a zároveň se nabízí jako vhodný deštníkový druh pro ochranu lokálních společenstev denních motýlů.

Carpathians still host specia­lised butterflies depending on sheep pastu­res. One of them, the critically endangered Large Blue (Phengaris arion) depends on non-intensive small-scale pastures, and offers an ideal umbrella species for conser­ving local butterfly communities.