Sledování přítomnosti cizorodých látek v rybách je ovlivněno řadou faktorů a jedním z nich je i výběr samotného monitorovaného, tzv. modelového druhu. Modelové druhy by měly splňovat určité podmínky a ne všechny druhy jsou pro použití k těmto účelům vhodné. Článek shrnuje výhody a nevýhody využití ryb pro monitoring cizorodých látek v říčních systémech a navrhuje nejvhodnější modelový druh - jelec tloušť (Squalius cephalus).

The monitoring of water pollutants in fish is influenced by many factors including the selection of model species (not all of the species are suitable for this purpose). This paper describes the advantages and disadvantages of different fish species for monitoring of water pollutants and suggests the most convenient model species – the European Chub (Squalius cephalus).