I když populace rorýsů obecných v České republice celkově klesá, existují v našem státě ještě místa, kde se těmto ptákům daří dobře.
Jedno z celostátně nejvýznamnějších hnízdišť rorýsů obecných s více než padesáti hnízdy se nachází v budově Výzkumného ústavu potravinářského na východním okraji Prahy. Podrobný popis tohoto hnízdiště vychází z pozorování provedených v letech 2006-2010.

One of the largest breeding sites of the Common Swift (Apus apus) in the Czech Republic with more than 50 nests situated in the building of the Food Research Institute on the outskirts of Prague, is described in detail based on observations performed in the years 2006–10.