Jednou ze skupin hmyzu neustále pronikavěji postihovanou výraznými změnami v krajině jsou také brouci, nejnápadněji větší nebo barevné druhy. Článek diskutuje způsob života a možné příčiny vyhynutí krasce hnědého (Perotis lugubris), krasce temného (Capnodis tenebrionis) a puchýřníka rakouského (Alosimus syriacus austriacus) na jižní Moravě v průběhu 20. stol.

Beetles, particularly the larger and more colourful species, are among the insect groups that are increasingly being negatively affected by changes in the landscape. The article discusses the bionomics and possible extinction drivers of the Metalic Wood-boring Beetle (Perotis lugubris), Flat-headed Root Borer (Capnodis tene­brionis) and the blister beetle Alosimus sy­riacus austriacus in South Moravia during the 21st century.