Gudeje se pravděpodobně vyvinuly před 19 miliony let, na konci spodního miocénu. Jejich předkové byli pravděpodobně velmi podobní současným zástupcům rodu Profundulus, který je nejprimitivnějším rodem z~čeledi Cyprinodontidae. Nejstarší známá fosilie nesoucí jasné znaky živorodých gudejí je Tapatia occidentalis, která byla nalezena ve vrstvách svrchního miocénu (9 milionů let). Na fosilii jsou již dobře patrná charakteristická řitní ploutev samců – andropodium. Článek se věnuje vzniku mexických náhorních plošin, které jsou kolébkou gudejí a~zamýšlí se nad budoucností těchto endemitů.

Goodeidae probably evolved 19 million years ago, at the end of the lower Miocene. Their ancestors were probably very similar to the extant species of the genus Profundulus, which is the most primitive ge­nus of the Cyprinodontidae family. The oldest known fossil with signs of viviparous Goodeidae is Tapatia occidentalis. The article deals with the creation of Mexican plateaus, which are the cradle of Goodeidae and discusses the future of these endemic species.