Norek evropský (Mustela lutreola) byl na našem území vyhuben koncem 19. století. Jeho někdejší výskyt dokumentují zhruba dvě desítky údajů s různým stupněm věrohodnosti, mozaikovitě rozptýlené v Čechách i na Moravě.

The European mink (Mustela lutreola) has been exterminated in our country at the end of the 19th century. Roughly twenty records, differing in the degree of reliability, documented its former scattered occurrence in Bohemia and Moravia.