Jsou rozebrány základní Purkyňovy objevy v této oblasti a její projekce do soudobých neurověd. Je zdůrazněn novátorský metodický a experimentální přístup Purkyněho při studiu zasahující do oblasti anatomie, fyziologie, farmakologie a dalších věd. V krátkosti jsou zmíněny i některé oblasti neurověd, které se v současné době velmi rozvíjejí, ale které Purkyně ve své době nemohl ovlivnit.

An analysis is made of Purkyně’s basic discoveries in this field and their projection in contemporary neuroscience. Purkyně’s in­novative methodical and experimental ap­proach, which influenced anatomy, physiology, pharmacology and other sciences, is also highlighted. Mention is also briefly made of some areas of neuroscience which are currently highly developed but which could not be studied in Purkyně’s time.