J. E. Purkyně byl vědec, v jehož kreativní mysli přímo tryskaly nové podněty k výzkumu, v němž hledal vysvětlení pro nevyřešené oblasti medicíny a přírodních věd. Autor se věnuje různým rysům Purkyněho osobnosti, které ovlivňovaly jeho tvůrčí aktivitu.

J. E. Purkyně was a scientist whose creative mind was a fount of new research ideas seeking explanations for unresolved areas of medicine and natural sciences. The author focuses on various characteristics of Purkyně’s personality which had an effect on his creative activity.