J. E. Purkyně nastavil české fyziologii kardiovaskulárního systému již na samém začátku její moderní historie laťku do výšky, která dosud nebyla překonána. Purkyně je bezkonkurenčně nejčastěji citovaným českým jménem ve světové kardiologii.

Purkyně set high standards in the Czech physiology of the cardiovascular system at the very beginning of modern history; it has not yet been exceeded. He is without doubt the most frequently cited Czech name in a worldwide cardiology.