J. E. Purkyně neslaví v tomto ani v příštím roce žádné mimořádné výročí, pokud nebudeme uvažovat např. o 150 letech od jeho zvolení poslancem českého zemského sněmu nebo o začátku vydávání spisu Akademia v Živě. Před 150 lety česká společnost prokazovala Janu Evangelistovi bezvýhradnou úctu. Od té doby bylo o něm napsáno hodně, ale díky mnohostrannosti jeho ducha lze stále přinášet nové poznatky a souvislosti. Tímto číslem Živy na některé z nich chceme upozornit a zároveň vzdát hold výjimečnému člověku a zakladateli našeho časopisu.