Díváme-li se od Božího Daru směrem na západ, spočine náš pohled na roz­lehlé pláni, do značné míry připomínající sibiřskou tajgu. Mezi rozsáhlými smrko­vými porosty se zde nacházejí podle podrobné monografie československých rašelinišť (Dohnal a kol. 1965) dva rašeliništní komplexy. Prvním je rozvodnico­vé vrchoviště Mrtvý rybník (v sedle mezi Špičákem a kótou 1 054 m n. m., západně od silnice Myslivny – Jáchymov v nadmořské výšce 980–1 030 m). Druhým pak Božídarské rašeliniště tvořené z pěti částí více či méně od sebe oddělených a sahajících na východě až ke státní hranici s Ně­meckem. Dnešní národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště o rozloze 929,57 ha leží v nadmořské výšce okolo 1 000 m. Rozkládá se kolem čedičového vrchu Božídarský Špičák (1 115 m n. m.) a zaujímá jednak území Mrtvého rybníka, jednak západní část Božídarského rašeliniště. Porosty borovice blatky (Pinus rotundata) přecházejí zčásti ve smrkové porosty a zčásti do horských rašelinných luk. Základem ochrany je uchování jedinečné geobiocenózy Krušných hor (Maršáková-Němejcová a kol. 1977).

Spider communities in four peatbog lo­ca­lities of the Božídarské rašeliniště were investigated. A total of 1 018 determinable spider specimens belonging to 86 species (14 families) were collected. This article presents an insight into the diversity of spiders of the high-value peatland conser­va­tion area.