Na našich komunálních vlajkách se jako přírodopisný prvek velice často uplatňují také rostliny, nejčastěji v kvetoucí podobě nebo jako samostatné květy, keře a stromy. Za jistý rostlinný prvek můžeme dokonce považovat různotvará zelená pole nebo pruhy, které autoři návrhů vysvětlují jako zobrazení lesů, hájů a luk, žluté pruhy pak často představují lány zrajícího obilí. Takovýmto až příliš zobecněným „rostlinstvem“ se zabývat nebudeme, ale zaměříme se na znázornění konkrétních druhů, které však někdy mohou být značně heraldicky stylizované, jako např. lilie a růže. V poslední době pronikají na vlajky obcí i vy­obrazení reálných polních, okrasných a užitkových rostlin a úspěšně tak narušují jistou monotónnost klasických obecných heraldických figur.

The fifth part of the series is devoted to va­rious flowers, trees and shrubs on the flags of Czech towns and villages. The most nu­merous are the general figures of lilies, roses, conifers and deciduous trees and shrubs. The trees are mostly limes and their leaves, generally regarded as a Czech national symbol. The flags of many designers are often inspired by not only protected plant species in the area, but also plants characte­rized by local farm produce.