Experimentální práce J. E. Purkyně o vlivu některých rostlin a jejich drog na lidský organismus (dokonce i na vlastní osobu) byly méně významnou částí jeho vědeckých aktivit, přesto patřil mezi průkopníky tohoto oboru.

J. E. Purkyně’s experimental work on the influence of several plants and their drugs on the human organism (and even on his own person) were a less prominent part of his scientific activities, and yet he ranked among the pioneers in this field.