„První články, které Purkyně psal do své Živy, mají ráz přehledu po vesmíru s jeho nekonečností a nesmírností podle tehdejšího, hlavně herschelovského názoru, po vnitřku naší země a jejím povrchu, hlavně ve smyslu Humboldtova díla Kosmos,
které tenkrát všeobecně bylo čteno a obdivováno. V tomto prvním článku přihlíží poměrně málo k rostlinstvu a živočišstvu. Ve své době Purkyňovy články mohly na čtenáře mocně působit. Již zde se objevuje Purkyňova idea jednoty lidstva jakožto jedné lepší osoby, jejíž hybnou silou jsou víra, láska, pravda a krása.“
Bohumil Němec, Sebrané spisy J. E. Purkyně, svazek VIII. (1960)