Genetické markery (SNP a STR polymorfismy) nám umožňují odhalit a objasnit otázky týkající se naší dávné minulosti (migrace, původ). Článek se zabývá možnostmi využití těchto genetických markerů pro určení a datování genetického stáří jednotlivých haploskupin chromozómu Y v populaci Česka a Slovenska.

Genetic markers (SNP and STR polymor­phisms) help us to answer questions about our evolutionary history (e.g. migrations and origins). The article deals with the use of these genetic markers for identification and dating the genetic age of particular haplogroups of chromosome Y in Czech and Slovak populations.