Pohled na českou krajinu z odstupu zřetelně ukazuje, že diskontinuita politického vývoje hrála a dosud hraje významnou roli nejen v koncipování vývoje různých společenských oblastí, ale i v koncipování politiky práce s krajinou. V počátcích popřevratového období (po r. 1989) se politika krajiny zaměřila na nápravu některých destrukcí způsobených v krajině totalitním režimem. A také na obnovu povědomí krajiny jako součásti národní kultury a věci veřejného zájmu. Následující vývoj odsunul krajinu do pozadí politického zájmu a přesunul ji do působení volného trhu. Praxe ukazuje, že se takto jednostranně problematika vývoje a využívání krajiny řešit nedá. V poslední době se dokonce objevila různá obskurní prohlášení některých českých politiků o ohrožení svobody lidstva v důsledku šetrného využívání přírodních zdrojů a ohledu­plného zacházení s životním prostředím v nejširším slova smyslu, tedy i s přírodou a krajinou. O nesmyslnosti takových populistických proklamací není třeba diskutovat. Tato prohlášení ale svědčí o tom, v jaké politické atmosféře se dnes tematika krajiny v České republice nachází. Tradici a úloze krajiny v české kultuře tato prohlášení neodpovídají, spíše naopak.

The Czech government decided to accept the principles of the European Landscape Convention as a basis for elaboration of its national landscape policy. It is highly re­levant after decades of inadequate land management, which introduced uniformity and had detrimental effects on landscape identity. The most important problems of Czech rural landscapes are related to the esta­blishment of a new land-use structure and restoration of the ecological infrastruc­ture. Measures in support of such a change should involve not only political decisions, but also steps in the cultural, scientific and technical spheres. The implementa­tion of a new landscape policy can only be based on a high level of landscape aware­ness in all areas of society. A strong contri­bution can be expected from the landscape ecological research, including ecological site classification and mapping. An effi­cient national landscape planning service is a must for coordination of landscape management and development.