Berneška rudokrká (Branta ruficollis) patří mezi ohrožené druhy euroasijské avifauny. Její hlavní tahová cesta vede mezi hnízdišti v sibiřské tundře (poloostrovy Jamal a Tajmyr) a zimovišti na břehu černého moře. Článek se věnuje aktuální situaci na významném zimovišti v Durankulaku (Bulharsko).

The Red-breasted Goose (Branta ruficollis) is one of the most endangered species of Euroasian avifauna. Every year, most of the population of the red-breasted goose mi­grates from its summer breeding grounds in the Siberian tundra (Yamal and Taymyr Peninsulas) to its wintering grounds along the Black Sea coast. The article deals with the latest situation at the important win­tering site of Durankulak in Bulgaria.