V letech 2002–04 jsme prováděli arachnologický výzkum (hlavně metodou zemních pastí) v národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště v Krušných horách. V prvním dílu příspěvku (Živa 2011, 5: 239–242) jsme přiblížili stručnou charakteristiku společenstev pavouků čtyř zkoumaných lokalit (částečně podmáčená vzrostlá smrčina s balvanitým substrátem zazemněné suti v oblasti zvané Mrtvý rybník, rašelinná louka u Mrtvého rybníka, svahové vrchoviště Na vrakách a smrkový les na skalnatém podkladu poblíž osady Rýžovna). Pokusili jsme se také o hodnocení božídarských stanovišť podle vlastností dominantních druhů pavouků. Podobným způsobem můžeme využít rozsáhlý soubor poznatků, které poskytuje Katalog pavouků České republiky (Buchar a Růžička 2002), také pro ostatní získané druhy. Lze to ukázat zejména při sledování faktorů, jako je hojnost, příslušnost k fytogeografickým oblastem, původ, případně i stupeň ohrožení.

A total of 1,018 determinable spider specimens belonging to 86 species (14 families) were collected. The occurrence of 21 climax species has been confirmed, 7 of which are considered very rare (Aphileta misera, Bathyphantes eumenis buchari, Robertus scoticus, Sitticus saxicola, Oreo­neta tatrica and Diplostyla bidentata). This article presents an insight into the diversity of spiders of the high-value peatland conservation area, which is a remarkable part of the Krušné hory mountains.