Želvušky (Tardigrada), v angličtině označované jako slow walkers, jsou pozoruhodnými mikroskopickými živočichy, vyžadující ke svému životu tenký film vody. Článek je věnován obecné charakteristice kmene se zaměřením na rozmnožování.

Tardigrada, also called slow-walkers, are remarkable microscopic organisms requiring a thin film of water as a biotop. The article discusses the common features of the phyllum with attention to their reproduction strategy.