Poslední díl seriálu o přírodopisných motivech na českých komunálních vlajkách je věnován přírodním prvkům obecně a nejrůznějším zvláštnostem, které bychom na komunálních symbolech snad ani nečekali. V poslední době se totiž objevuje množství nových, původně neheraldických figur, které využívají nejen přirozené souvislosti s mluvícími názvy obcí, ale navíc zdůrazňují pěstování různých plodin, případně jejich charakteristický krajinný výskyt. Autoři s oblibou kladou na listy vlajek klasy obilí, ovoce, lesní plody, víno, chmel, občas i zeleninu a houby. Obdobně se nebojí rozšířit a zpestřit návrhový repertoár o hmyz, štíry, hady, ještěrku nebo trilobita. V závěru tohoto článku se zmíníme též o nevšedních bájných netvorech, dracích a chimérách, které vznikaly spojo­váním běžných zvířat nebo byly od nich odvozeny, a tak mají mezi přírodními motivy na komunálních vlajkách přece jen určité oprávnění. Následující rozdě­lení do podkapitol bylo opět použito pouze pro lepší orientaci čtenářů a nejde o třídění heraldické ani vexilologické.

This last part of the series deals with va­rious small natural elements and other specific items which are not common on flags. New figures include the cultivation of various crops such as corn, wine or ve­getables. There are also mushrooms, bees, beetles, snakes, scorpions or trilobites. Finally, various monsters and mythical creatures such as the dragon, griffin, harpy or unicorn are mentioned. Another frequent phenomenon is the use of figures derived from the names of localities, such as Pear Village (Hruška), Oak Cottage (Dubňany), Great Nut (Velký Ořechov) and the like. Several thousand new flags were granted in recent years to municipalities and cities in the Czech Republic. One half to two thirds of them carry a variety of natural motifs, and thus express a positive attitude to their inhabited landscape and environment.