Ostrov Sokotra je znám vysokým stupněm endemismu. Vlajkovým druhem ostrova je dračinec rumělkový (Dracaena cinnabari). Článek se zabývá popisem metody odhadu věku, věkovou strukturou populace, predikcí vývoje a prvními zalesňovacími projekty týmu lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy university v Brně.

The Socotra island is well known for its high degree of endemism. The flagship species of the island is the dragon’s blood tree (Dracaena cinnabari). The article de­scribes the age estimation method, the population age structure, development prediction and the first reforestation projects led by a Faculty of Forestry and Wood Technology team from the Mendel Univer­sity in Brno.