Vznik pražské zoologické zahrady (jejíž 80. výročí jsme si připomněli 28. září 2011) je právem spojován především se jménem středoškolského profesora Jiřího Jandy. O úloze tohoto prvního ředitele pražské zoo je již hodně známo i napsáno. Bez jeho dlouholeté usilovné práce a později i každodenní přítomnosti na staveništi by se Praha v r. 1931 jistě zoologické zahrady nedočkala. Není však možné opomenout snahy dalších významných mužů, kteří o založení zoologické zahrady v Praze usilovali, a to nejen ve 20., ale i dříve v 19. století.

On September 28th Prague Zoo celebrated its 80th anniversary. Even in the mid-19th century, famous personages from the Czech arts and sciences were investing great efforts to found a zoo. Two of the projects only survived as blueprints. The closest to being realised was planned in years 1906–10 for Štvanice Island in the city centre. Due to disputes and the start of the First World War, the opening of Prague Zoo was postponed for over a decade. It was finally located in the Troja district of Prague and opened in 1931.