Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění dýchacího systému. Chřipkové viry kromě člověka napadají i zvířata, hlavně ptáky a prasata. V posledních 10 letech se podařilo molekulárně biologickými metodami vysvětlit mimořádnou úmrtnost při epidemii španělské chřipky v r. 1918 i dalších velkých chřipkových pandemiích 20. století. Epidemie tzv. „prasečí chřipky“ v r. 2009 způsobená virem H1N1 měla sice menší následky, než se očekávalo, ale nebezpečí další chřipkové pandemie je stále velmi vážné.

Influenza is highly contagious viral disease of respiratory tract. Influenza viruses infect humans as well as animals, especially birds and pigs. The methods of molecular biology during last 10 years enabled to explain extraordinary mortality of the “Spanish flu” epidemic of 1918 and of other large pandemics of the 20th century. Although the epidemic of so called “pig flu” of 2009 caused by H1N1 virus had less grave consequences than expected, the danger of another flu pandemic remains very serious.