Zájem lidí o parazity je zpravidla tím větší, čím jsou paraziti smrtonosnější. Entomopatogenní hlístice (kmen Nematoda) čeledi Steinernematidae a Heterorhabditidae, tzv. hlístovky, jsou z tohoto hlediska skutečnými přeborníky. Svého hostitele zabíjejí již v prvních 24-48 hodinách od infekce a dále se pak vyvíjejí v jeho mrtvém těle. Mezi entomoparazitickými hlísticemi jsou schopny napadat vůbec nejširší spektrum hostitelů, zahrnující hmyz mnoha řádů a vzácněji i jiné bezobratlé. Vyskytují se téměř ve všech typech biotopů, včetně polí, sadů a zahrad. Jde však o půdní organismy a tak jejich přítomnost bývá lidskému oku skryta. Výše zmíněné vlastnosti spolu s možností masového množení dělají z hlístovek vhodný prostředek pro boj s hmyzími škůdci.

Entomopathogenic nematodes from families Steinernematidae and Heterorhabditidae and molluscoparasitic nematode Phasmarhabditis hermaphrodita are enigmatic creatures. These lethal pathogens of invertebrates can be also used as effective and safe biocontrol agents. In this article we review biology, ecology and distribution of these organisms and we depict their current use in biological control.