Mezi nejvzácnější rostlinné druhy u nás patří hrachor hrachovitý (Lathyrus pisiformis), dnes se vyskytuje pouze na dvou lokalitách ve střední části Čech. Celkově byl druh v Čechách nalezen na třech místech, v bažantnici u Budeniček tento hrachor vyhynul zřejmě již před sto lety.

Lathyrus pisiformis (Pisiform grass pea) has to be ranked among most endangered species in the Czech Republic, there are only two recent localities in the central part of Bohemia. This species was founded overall only on three localities, but at the pheasantry near Budeničky (N of the town Slaný) it extincted.