V první části (Živa 2011, 6: 258-261) jsme se pokusili shrnout, co víme o historii a příchodu měkkýších druhů vázaných na naši kulturní krajinu, které se obvykle nezačleňují do malakocenóz přírodního rázu. Odpověď založená na fosilních dokladech je jednoznačná - zatím se nepodařilo najít žádný doklad jejich výskytu na našem území ani v sousedství před neolitickou rolnicko-pasteveckou kolonizací. Fosilní nálezy však rovněž přinesly zajímavá překvapení, totiž doklady o nedávných přistěhovalcích, kteří se nenápadně doslova vetřeli do běžných přírodních společenstev, takže dosud nikomu nepřišlo na mysl, že by mohlo jít o moderní imigranty. Nejlépe se pro ně hodí anglický termín cryptic immigrants čili skrytí nebo utajení novousedlíci.

Cryptic immigrants are common species incorporated in near-natural biocoenoses that occur only in Holocene, mostly very recent deposits, being absent from older (Pleistocene) formations. This is true of Alinda biplicata and Oxychilus cellarius, partly also of Oxychilus glaber, Balea perversa or epilithic calcicolous snails such as Chondrina avenacea and Pyramidula pusilla in isolated karst areas. This applies also to isolated occurrences of Itala ornata or Cochlodina commutata that entered the Bohemian Uplands by aerial dispersal from the south. In the Pleistocene the very early appearance of some southern species (e.g. Drobacia banatica) from the very beginning of interglacial periods is reminiscent of the modern snail invasions, however, was initiated by the abrupt increase of temperature and moisture.