Arménie je státem na pomezí Evropy a Asie v oblasti Zakavkazska jižně od hřebene Velkého Kavkazu. Vzhledem ke své vysoké geomorfologické, klimatické a geologické pestrosti je to země z floristického i vegetačního hlediska pozoruhodně pestrá. Setkávají se zde vysokohorské druhy s vegetací polopouští či stepí, ale nechybí ani zajímavá lesní vegetace. Vysoká přírodovědná hodnota území jde ruku v ruce dlouhou kulturní tradicí tohoto starobylého koutu světa ležícího od starověku nejen na křižovatce kultur, ale i biogeografických migračních cest.

Armenia is small country situated in Transcaucasus on the border of Europe and Asia. The huge variety of landscape from the perspective of geological, geomorfological and climatic factors is surprised for visitors from the central Europe. Similarly, the vegetation and floristic diversity is rich, as well as variable. Alpine vegetation meets here semideserts, phryganoid vegetations or mountain steppes. Forest vegetation is interesting too. Beautiful and rich nature with ancient historical monument represents a big treasure of this small country lying at the crossroads of cultures, biogeographical regions and migration routes.