Tento zástupce čeledi Bedotiidae, kterého chovají akvaristé již několik desetiletí, byl mylně označován jako Bedotia geayi – tento druh nebyl nikdy chován v akváriích. Chov ve větším akváriu s tvrdší, zásaditou vodou je snadný, odchov je možný i s pomocí umělých krmiv.

The representative of the family Bedotiidae, which has been kept by aquarists for several decades, was mistakenly referred as Bedotia geayi - this type has never been bred in aquaria. His breeding in larger aquarium with hard and alkaline water is a light, rearing is also possible with the help of artificial feed.