Článek představuje jednu z nejzajímavějších skupin nosatcovitých brouků – rýhonosce tribu Cleonini. Jde o větší nápadné druhy vázané na nelesní biotopy, z nichž většina recentně patří k ohroženým. I přes jejich popularitu mezi sběrateli u nás dosud nebyla tato skupina přehledně zpracována.

This paper introduces very interesting group of curculionid beetles – weevils of the tribe Cleonini. This tribe includes quite big, remarkable species associated with non-forest habitats, most of which are currently considered endangered. In spite of being very popular among coleopterists, this group of beetles has never been studied in details within the Czech Republic.