Netopýr popsaný jako Myotis alcathoe von Helversen et Heller, 2001, byl do dnešní doby zjištěn v 16 evropských státech včetně České republiky. Konzultace s odbornicí na jazyk český vyústila ve zjištění, že jeho správný název je netopýr alkathoe.

The Alcathoe bat, Myotis alcathoe von Helversen et Heller, 2001, has so far been recorded in 16 European countries, including the Czech Republic. Consulting with a linguist resulted in the change of the bat’s Czech name into netopýr alkathoe.