Homochromie (kryptismus) je typ ochranného zbarvení, kdy barva živočicha odpovídá prostředí (podkladu), kde se vyskytuje. Sezonní homochromie je pak postupná změna zbarvení těla s ohledem na měnící se okolí v různých obdobích roku. Tyto procesy byly popsány u různých druhů hmyzu, např. u strašilek známe dvojbarevnost jedinců, stejně tak i u jiných tzv. ortopteroidních skupin - kobylek, sarančí, kudlanek. Také u nich existují různé barevné fáze, které mohou být více nebo méně výhodné jako ochranné zbarvení podle okolí. U některých strašilek a kudlanek lze experimentálně vyvolat změnu barvy těla raných stadií nymfálního vývoje fyzikálními parametry, např. vlhkostí vzduchu. Je známo, že v suchém prostředí bývají pakobylky běžně chovaných druhů (např. pakobylka indická - Carausius morosus) většinou hnědé, ve vlhku a při přebytku zelené rostlinné potravy převažují zelení jedinci.Také u sarančí rodu Acrida byla zjištěna závislost zbarvení na typu potravy - konzumenti svěže zelené vegetace byli zelení, v případě žíru prosychajících travin se zbarvení měnilo do žlutavě šedé. Nápadnou změnu můžeme pozorovat i u naší běžné zlatoočky obecné (Chrysopa carnea) z řádu síťokřídlých (Neuroptera), u níž zelenavé zbarvení přechází před zimováním v hnědé.

Crypsis is the ability of organism to avoid observation or detection by other organisms. It may be either a predation strategy or an antipredator adaptation. Many animals have evolved that way so they visually resemble their surroundings by changing their colour. These coloration changes can be experimentally provoken by physical parameters during the development of the nymphs such as different humidity. It was observed that the coloration of the species depends on the type of food they consume eg. if grasshoppers genus Acrida consume fresh grass their colour will be green, in case of dry grass consumption their colour will change to brownish. This short report illustrates coloration changes (from green to brown) of the green shield bug (Palomena prasina) during autumn. These specimens were caught at nearby town Vlašim (Central Bohemia). We recorded the shortest time for color changing of imagos (from bright green to uniform brown coloration) being nine days in experimental insectarium. The air temperature influences the rate of color changing. It is evident that the brown colour is an indicator of the diapause.