Houby tvoří na svém myceliu a v plodnicích krystaly nejrůznějších anorganických i organických látek. Dochází k tomu buď po reakci houbových metabolitů vyloučených do okolí mycelia se sloučeninami v prostředí a jejich následné krystalizaci, nebo při nadbytku vylučovaných metabolitů, které mohou za vhodných podmínek samy krystalizovat. Oba případy byly pozorovány jak v přírodě, tak v laboratorních podmínkách a ukazují na široké spektrum sloučenin, které houby produkují.

Fungi form crystals of a variety of inorganic and organic compounds on their mycelium and fruit-bodies. Crystals are formed either, when fungal metabolites released into the surrounding environment react with compounds already present and crystallise, or when metabolites produced in sufficient quantities crystallise directly at optimal conditions. Both examples were observed in nature and in laboratory conditions and show the wide spectre of metabolites produced by fungi.