Kukačky parazitují řadu vzácných a nenápadných druhů hostitelů, ale vyhýbají se jiným běžným a nápadným druhům. V článku jsou popsány výsledky studie, která vyřešila tuto dlouho diskutovanou ekologickou záhadu. Studii využívám také k ilustrování různých nedostatků typických ekologických prací (velikost vzorku, reprezentativnost dat, zvěcnění) a dávám návrhy, jak se jim vyhnout.

Cuckoos parasitize many rare and inconspicuous host species but avoid other common and conspicuous ones. I describe results of a study that solved this long-standing ecological conundrum. I use the work to illustrate various weaknesses of typical ecological studies (sample size, data representativeness, reification) and give suggestions for a better research practice in the future.