V přehledném článku je nastíněna fylogeneze ovcí rodu Ovis, na základě nejnovější taxonomické revize jsou zmíněny jednotlivé druhy ovcí, jejich rozšíření a názvosloví. Jsou přiblíženy současné představy o průběhu domestikace ovce domácí. Je poukázáno na četné mezery v našich znalostech této významné a jen zdánlivě dobře známé skupiny přežvýkavců.

This review article describes the phylogeny of sheep of genus Ovis. Individual species of sheep, their geographic distribution and nomenclature are presented in the light of the latest taxonomic revision. Also described is the current understanding of sheep domestication pro-cess. Numerous gaps in our knowledge of this important and only seemingly well-known group of ruminants are mentioned.