Poloostrov Valdés je významnou mořskou rezervací na atlantském pobřeží argentinské Patagonie, s početnými populacemi mořských ptáků a savců. Milovníkům savců nabízí skvělé podmínky nejen pro pozorování a studium mořských druhů, ale i suchozemských zástupců travnatých a polopouštních biomů. Místní mořští savci jsou navíc zajímaví řadou svébytných projevů v chování a ekologii, unikátní i v globálním kontextu.

Peninsula Valdes is an important marine reserve on the Atlantic coast of Argentine Patagonia, with large populations of marine birds and mammals. It offers great opportunities to observe and study marine species, as well as terrestrial representatives of semidesert and grassland biomes. The local marine mammals are also interesting due to a series of distinctive signs in their behaviour and ecology that are unique in a global context.