Betaglukany jsou vysoce konzervované molekulární struktury, které se vyskytují v buněčných stěnách bakterií, sinic, řas, chaluh, kvasinek, hub, lišejníků a také vyšších rostlin, zejména obilovin. Řadí se mezi aktivní přirozené látky označované souborně jako modifikátory biologické odpovědi (z angl. Biological Response Modifiers, BRM). Představují mocné stimulátory imunitní odpovědi u všech mnohobuněčných živočichů. Jejich antiinfekční a protinádorové působení bylo prokázáno na řadě experimentálních modelů i při léčbě onemocnění člověka. Mechanismus účinku však nebyl doposud plně objasněn.

Betaglucans are highly conserved structural polysacharids in the cell walls of bacteria, cyanobacteria, algae, seaweed, yeast, fungi, lichens, and some plants, particularly grain. They belong to a group of active natural substances commonly called biological response modifiers (BRM) and play a role as potent immune response stimulators in all multicellular animals. Their effects against infectious diseases and in cancer therapy have been described in many experimental research studies and human case histories but their functional mechanisms have not yet been fully elucidated.