Článek přibližuje biotopy bromeliovitých rostlin ve třech národních parcích situovaných v jihovýchodní Brazílii. Zobrazeny jsou přisedavé i pozemní druhy z tropických deštných a mlžných lesů, dohromady považovaných za les zvaný mata atlantica. Je také zmíněna zajímavá historka o velmi populárním kultivaru Neoregelia cv. Fireball.

Biotopes of bromeliads observed in three national parks situated in south-eastern Brazil are described. Epiphytic and terres­trial species from tropical rainforests and cloud forests, together referred to as Mata atlântica, are pictured. An interesting story about a very popular cultivated variety Neo­regelia cv. Fireball is also mentioned.