Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), konaná v červnu 1992 v brazilském Rio de Janeiru, znamenala nepochybný mezník v péči o životní prostředí mj. proto, že na ní byla vystavena k podpisu vládám Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD). V rámci naplňování této normy mezinárodního práva byl přijat značně ambiciózní závazek do r. 2010 významně omezit současný rozsah a rychlost ubývání biodiverzity, a to v celosvětovém měřítku, v jednotlivých částech světa i v rámci států. Uvedený cíl se ale splnit nepodařilo. V říjnu 2010 odsouhlasily smluvní strany CBD nový strategický plán na období 2011-20, obsahující hned 20 dílčích cílů. V poslední době se při ochraně biologické rozmanitosti a udržitelném využívání jejích složek věnuje zvýšená pozornost ekosystémovým službám. Připravovaná Konference OSN o udržitelném rozvoji (UNCSD, Rio + 20) se zaměří zejména na zelenou ekonomiku v souvislosti s udržitelným rozvojem a omezováním chudoby a institucionální rámec udržitelného rozvoje.

The United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit) held in Rio de Janeiro in June 1992 was an undisputed milestone in environment protection and management. The ambitious target to achieve by 2010, a significant re­duction in the current rate of biodiversity loss at the global, regional and national level, was not met. In October 2010, the Parties to the Convention on Biological Diversity adopted a revised and updated Strategic Plan for Biodiversity for 2011–20. The forthcoming UN Conference on Sustai­nable Development is going to aim particularly at the Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication.