Periodické polní mokřady mají zásadní význam pro přežití řady druhů rostlin a živočichů v agrárních ekosystémech. Článek ukazuje druhovou pestrost a vyjmenovává významné a vzácné druhy organismů, které byly na Znojemsku v tomto biotopu nalezeny a dokumentovány.

Wetlands on arable land host ephemeral vegetation and their existence relies on soil water saturation and periodic mechanical disturbations. In this habitat, we found several rare species listed in the Black and Red List of Vascular Plants of the Czech Re­public. Evidently, wetlands on arable land deserve protection and further research is needed for their closer inspection.