Intenzivní mapování denních motýlů a monitoring populací jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v posledních 10 letech umožnilo upřesnit informace o současném rozšíření a stanovištních nárocích tohoto kriticky ohroženého motýla.

Thanks to intensive monitoring of butter­flies and specifically of the critically en­dangered Clouded Apollo Butterfly (Parnassius mnemosyne) over the last 10 years, we can provide more accurate information about recent distribution and habitat requi­rements.