Pokud bychom chtěli uvést příklad glaciálního reliktu z naší fauny (viz také Živa 2012, 1: 8–9), tak je dobré vědět o existenci vrkoče Geyerova (Vertigo geye­ri). Tento suchozemský plž patří k našim vůbec nejmenším měkkýšům – výška jeho rudohnědé ulity většinou nedosahuje ani 2 mm. Bez nadsázky ho také můžeme považovat za nejvíce ohrožený druh suchozemského plže v České republice. Nepřekvapí proto, že v červeném seznamu našich měkkýšů se řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Ohrožen a chráněn je však celoevropsky – uvádí se totiž v příloze II. směrnice o stanovištích (č. 92/43/EHS), která zahrnuje druhy chráněné v rámci projektu Natura 2000. Protože patří mezi význačné relikty z pozdně glaciálního období, lze ho mimo boreální zónu v Evropě nalézt pouze na několika izolovaných lokalitách v oblastech s historickou kontinuitou jeho stanovišť. Těmi jsou otevřená minerální slatiniště, což z tohoto plže činí ekologicky silně specializovaného živočicha. Dalo by se proto předpokládat, že po naprosto nečekaném nalezení vrkoče Geyerova v CHKO Český ráj (u Žehrova) Vojenem Ložkem r. 1991 (publikováno v r. 1993) se tato jeho tehdy jediná známá lokalita u nás brzy stane prioritním zájmem ochrany přírody v uvedené CHKO. Na druhové úrovni by se jen stěží hledal významnější předmět ochrany této oblasti. Stalo se tak ale až v r. 2008, což je jedním z důvodů napsání tohoto sdělení, v němž chceme podrobně informovat o významu výskytu a histo­rii průzkumu rozšíření vzácného druhu měkkýše v České republice.

A tiny terrestrial snail Vertigo geyeri is an example of a typical late-glacial relict in the central Europe. It inhabits exclusively treeless fens and is highly endangered in most of its area and internationally protected. So far, only three recent and highly isolated populations have been found in the Czech Republic. The first one, a small calcareous spring fen located in the V Dubech Nature Monument was however damaged by construction of drainage canals and summer droughts in the last few years and the future survival of this population is doubtful. New sites found in 2011 (the Louky u Jeníkova NM and the Ratajské rybníky NM) document that the species is still extant in the Czech Republic at more sites than previously thought.