Příspěk na mnoha ilustračních fotografiích přibližuje fenomén motýlů s křídly s částečně nebo zcela chybějícími šupinkami a různých forem jejich kryptického vzhledu a mimikry.

This contribution presents butterflies with wings on which scales are partially or fully absent, as well as various forms of their cryptic appearance and mimicry.