Článek představuje jednu z nejzajímavějších skupin nosatcovitých brouků – rýhonosce tribu Lixini. Jde o větší, nápadné druhy, z nichž většina recentně patří k ohroženým. Tito brouci jsou vázáni na nelesní biotopy a k přežívání vyžadují různé formy disturbance.

This paper introduces a very interesting group of curculionid beetles – weevils of the tribe Lixini. This tribe includes a quite re­markable large species, most of which are currently considered endangered. They are associated with non-forest habitats and re­quire various kinds of habitat disturbation which ensures their successful survival.